Biz Kimiz?

      Notre entreprise opère dans le secteur d’impression offset et du carton ondulé depuis 1982. Notre zone de production est établie sur un terrain de 12.000 m². Avec environ 150 personnes expérimentées et qualifiées, nous produisons des boîtes en carton et en carton ondulé, des boîtes vitrées, des caisses, des présentoirs, des présentoirs de comptoir, des totems et des pare-soleil en carton à l'aide des nouvelles machines.    Nous offrons une solution intégrée avec tous les départements: la conception, la préparation des prototypes, le service de pré-presse, l‘impression, le laminage et la découpage. Nous répondons à vos demandes de faible tirage par l’imprimante et le plotter de découpe.   Nous fournissons le service de montage et de remplissage des présentoirs, de stockage et le support d'expédition.

1. Faaliyet alanımızla ilgili teknolojik gelişmeleri izleyerek kapasite, kalite
ve hızımızı arttırarak malzeme kullanımı daha az olan, verimli teknolojiler kullanmak,

2. Müşteri isteklerini zamanında üretim, uygun fiyat , güvenilir kalite ile
sağlayarak seçkin bir müşteri portföyü oluşturmak ve müşterilerimizle uzun vadeli sağlam ilişkiler kurmak,

3. Kaynakları verimli kullanmak ve çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak,

4.Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre konusunda
bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlamak / katkıda bulunmak,

5. Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uyarak, çevresel performansın
da sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar
yapmak,

6. Meydana gelebilecek çevresel kazaları önlemek için gerekli tedbirleri
almak,

7. Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak,
çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmek,

8. Ambalaj ve promosyon ürünlerimiz ile müşterilerimizin ekonomik iş
hacimlerini arttırmak böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

9. Firma içindeki tüm faaliyetlerimizde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi
temel çalışma biçimi olarak uygulamak,

Temel Çevre ve Kalite Politikamızdır.

1. Faaliyet alanımızla ilgili teknolojik gelişmeleri izleyerek İSG’ ye uygun teknolojiler
kullanmayı,

2. İSG ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uyarak, İSG performansının sürekli olarak
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmayı,

3. İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri
almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde
kullanılmasını sağlamayı,

4. Meydana gelebilecek iş kazalarını önlemek için gerekli tedbirleri almayı,

5. İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip,
çalışanların sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine
doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak için risklerimizi
değerlendirerek kontrol altında tutmayı,

6. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve
güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.