Biz Kimiz?

       Ofset baskılı karton ve oluklu ambalaj sektöründe 1982 yılından beri faaliyet gösteren firmamız 15.000m2 kapalı alanda üretim yapmaktadır.Baskı öncesinde maket ve grafik tasarım,dijital baskılı numune hazırlama,CTP kalıp atölyesi departmanları bulunmaktadır.6 Renge kadar 100*140cm ofset baskı,UV Lak,Lokal Lak,Parlak ve Mat Selofan laminasyon sistemlerimiz mevcuttur.110*150cm'e kadar kalıplı kesim,3 nokta,4 nokta yapıştırma sistemlerimiz, sıcak ve soğuk tutkal uygulamaları mevcuttur.Hızlı Üretimi ve kaliteli ürünleriyle fark yaratan firmamız bu sayede elit bir müşteri portföyü elde etmiştir. Hizmet götürdüğümüz firmaları müşteriden ziyade iş ortağı olarak algılamamız, bu firmaların da çıkarlarını gözetmemizi sağlamıştır.Firmamız,"European Carton Makers Association (ECMA) " üyesi olan "Kağıt-Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) " üyesidir.

1. Faaliyet alanımızla ilgili teknolojik gelişmeleri izleyerek kapasite, kalite
ve hızımızı arttırarak malzeme kullanımı daha az olan, verimli teknolojiler kullanmak,

2. Müşteri isteklerini zamanında üretim, uygun fiyat , güvenilir kalite ile
sağlayarak seçkin bir müşteri portföyü oluşturmak ve müşterilerimizle uzun vadeli sağlam ilişkiler kurmak,

3. Kaynakları verimli kullanmak ve çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak,

4.Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre konusunda
bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlamak / katkıda bulunmak,

5. Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uyarak, çevresel performansın
da sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar
yapmak,

6. Meydana gelebilecek çevresel kazaları önlemek için gerekli tedbirleri
almak,

7. Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak,
çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmek,

8. Ambalaj ve promosyon ürünlerimiz ile müşterilerimizin ekonomik iş
hacimlerini arttırmak böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

9. Firma içindeki tüm faaliyetlerimizde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi
temel çalışma biçimi olarak uygulamak,

Temel Çevre ve Kalite Politikamızdır.

1. Faaliyet alanımızla ilgili teknolojik gelişmeleri izleyerek İSG’ ye uygun teknolojiler
kullanmayı,

2. İSG ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uyarak, İSG performansının sürekli olarak
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmayı,

3. İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri
almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde
kullanılmasını sağlamayı,

4. Meydana gelebilecek iş kazalarını önlemek için gerekli tedbirleri almayı,

5. İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip,
çalışanların sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine
doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak için risklerimizi
değerlendirerek kontrol altında tutmayı,

6. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve
güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.